img_00622(1).jpg img_0006(1).jpg img_00202.jpg


Dejavnost

Gojenje/pridelava
Parkovno vrtnarstvo
Urejanje in vzdrževanje javnih parkov, športnih in rekreacijskih zelenih površin
- izdelava načrtov zasaditve in vzdrževalnih del
- zasaditev parkov in zelenih javnih površin
- oskrba zelenic ob prometnicah, košnja travnih porvršin
- urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetru, erozijam, ipd.
- zasaditve in vzdrževanje cvetličnih korit na javnih površinah
- zasaditve spominskih obeležij, grobov
- obrezovanje drevja (razen sadnega)
- sanacija poškodovanih dreves

Zasebne površine:
- oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
- izdelava načrtov zasaditev in vzdrževalnih del
- izdelava grajenih prvin npr. poti, robniki, škarpe, ribniki, izkopi
- zasaditve in oskrba vrtov in zelenih površin pri naročnikih
- zasaditve in vzdrževanje zunanjih cvetličnih korit na zasebnih površinah
- zasaditve in vzdrževanje grobov
- obrezovanje živih mej (grmičevja ...) in drevja (razen sadnega)
- sanacija poškodovanih dreves
- polaganje trate, sejanje travnih površin, vzdrževanje trate, košnja travnih površin

img_0032(1).jpg